Faleristika Maďarsko

Medaile za statečnost

Podobnost s RU medailí není náhodná. Založena 14.dubna 1939 ,určena pro mužstvo a poddůstojníky. Provedení – ve zlatě, stříbrná malá , stříbrná velká a v bronzu. Dne 12. září 1942 doplněno o medaili pro důstojníky ve zlatě.
Na aversu admirál Miklos Horthy, zadní strana znak Maďarska a nápis „VITEZSEGERT“

Medaile „Za osvobození Horních Uher“

Medaile „Za osvobození Horních Uher“. Zavedena 4. listopadu 1938. Po skončení první světové války Maďarsko přišlo témeř o tři čtvrtiny svého území a více  jak milion Maďarů se octlo mimo svou vlast.
Jednalo se o oblasti dnešního jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi. V rámci Mnichovské dohody připadlo toto území Maďarsku. Po ukončení druhé světové války bylo vráceno zpět Slovensku a Ukrajině.
Na aversu „Pro Patria Et Liberate Rakoczi“ (Za vlast a svobodu Rakoczi), na reversu „Magyar Felvidek Felszabadulasanak Emlekere“ (Medaile za osvobození Horních Uher). Francis II Rakoczi (1676-1735) – národní hrdina, vedl povstání za svobodu Maďarska.

Medaile za návrácení jižního Maďarska

Medaile ze slitiny zinku má na aversu jezdecký portrét János Hunyadi v brnění s mečem ve zdvižené pravici, pod kterou je nápis ‚Hunyadi Janos‘, okolo hrany medaile  ‚MAGYAR DÉLVIDÉK VISSZAFOGLALÁSA EMLÉKÉRE‘ (Medaile za návrácení jižního Maďarska).
255, 255);“>Revers- znak Maďarska nahoře, znak Hunyadi Janos (nižší vlevo) a znak admirála Miklóse Horthy (vpravo dole), okolo hrany medaile – ‚VÍTĚZ NAGYBÁNYAI Horthy Miklós KORMÁNYZÓSÁGANAK XXII ÉVÉBEN 1941′
Medaile byla zavedena dne 4. září 1941 ku příležitosti návratu území dříve jižního Maďarska ztracené na konci první světové války. V roce 1941, Maďarsko vyhovělo žádosti Hitlera a zúčastnilo se německé invaze do Jugoslávie. Odměnou bylo navrácení oblasti Bácska a Baranya (jugoslávská Bačka a Baranja), dříve část Maďarska (přiděleno do Jugoslávie v roce 1920). János Hunyadi (asi 1387-1456) byl regentem Maďarska 1446 – 1453 a je národním hrdinou  Maďarska za své vojenské úspěchy proti invazi  Turků. Admirál Horthy (1868-1957) byl regentem Maďarska 1920 – 1944.

Pamětní medaile za osvobození Siebenbürgen (Transylvania)

Pamětní medaile za osvobození Siebenbürgen (Transylvania), Sedmihradsko. Medaile byla založena dne 1. října 1940. Averz – bustu krále Matthiase Corvinuse (1458-1490).Reverz –  zobrazující znak Sedmihradska s různými názvy po obvodu: ‚Vitez, Nagybanyai, Horthy, Miklos, Kormanyzo, Orszaglasanak, XX, Eveben a další. Medaile byly vyrobeny z takzvaného ‚válečného kovu‘.

Pro Deo ET Patria 1914 – 1918

Pro Deo Et Patria – „Za Boha a vlast“ . Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18, byla učena pro všechny příslušníky ozbrojených sil, kteří se během první světové války zúčastnili přímého boje.


Střelcká medaile

Střelecké ocenění spolku LEVENTE – Horthyho obdoba Hitlerjugend  v Maďarsku

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha