Faleristika Protektorát

Národní souručenství (NS)

- jediná povolená politická organizace v době Protektorátu Čechy a Morava. Národní souručenství vzniklo v březnu 1939 na popud E. Háchy a jeho spolupracovníků J. Havelky a J. Klimenta po dohodě s představiteli dvou existujících politických stran R. Beranem (Strana národní jednoty) a  A. Hamplem (Národní strana práce).V rámci NS se měly soustředit všechny dosavadní politické organizace, které měly ukončit  svoji činnost. V čele stál padesátičlenný výbor NS (pozdějiještě rozšířený) jehož prvním vedoucím se stal agrárník Adolf Hrubý. Po zásazích gestapa v aparátu Národního souručenství bylo několikrát obměněno vedení  a postupně nastolován výraznější kolaborační směr. Po A. Hrubém a J. Nebeském (říjen 1939 – květen 1941) se stal vedoucím výboru NS předseda Českého svazu pro spolupráci s Němci Janrytíř Fousek. Původně národně obranné retardační prvky v činnosti NS nahradila otevřeně pronacistická linie. Po Fouskovi v čele NS stanuli ještě dr. T. Krejčí a funkcionáři Českého svazu válečníků G. Mohapel (generální tajemník NS) a divizní generál v.v. R. Rychtrmoc (od března 1945 vedoucí NS). Na začátku roku 1943 NS změnilo svoji organizační strukturu i zaměření a stala se z něj jen poměrně málo významná společensko-kulturní organizace. Odznak někteří lidé záměrně nosili obráceně, takže ze zkratky NS se stalo SN = Smrt Němcům.

Zdroj: www.fronta.cz

členský odznak mládeže (11 mm)

členský odznak (13,3 x 15,6 mm)

odznak k pátému výročí vzniku protektorátu a NS (32,6×14,4 mm)

knoflíková dekorace (13,3 x 15,4 mm)

členské legitimace, propagace, ostatní :

 

další doklady Národního souručenství


Národní obec fašistická (NOF)

Národní obec fašistická byla založena v roce 1926. V jejím čele stanul bývalý představitel Československých legií v Rusku, účastník bitvy u Zborova a bývalý náčelník československého generálního štábu Radola Gajda, který ve funkci vůdce strany zůstal až do připojení k Národnímu souručenství. Cílem NOF bylo vybudování totalitního stavovského státu, podle vzoru fašistické Itálie. Zároveň šlo o silně antisemitské hnutí.  NOF měla i své mládežnické hnutí (Omladina, Obrana nebo Junáci NOF a řadu dalších), které bylo používáno jako jistá polovojenská složka strany k rozbíjení schůzí politických rivalů (zejména agrární strany) a ochraně vlastních, dále  studentskou organizaci (Fašistické studentské sdružení), ženskou složku (Fašistická pomoc), atd.Tiskovým orgánem hnutí byla např. „Stráž říše“, „Fašistické listy“ nebo „Národní věstník“.V posledních parlamentních volbách 19. května 1935 získala NOF celkem 167 433 hlasů (2%), což znamenalo šest křesel v poslanecké sněmovně.V roce 1938 se NOF jasně hlásila k obraně republiky. Po Mnichovu v listopadu 1938 vplynula do řad Strany národní jednoty, organizačně však stále existovala. V roce 1939 měla asi15 tisíc členů.

zdroj : www.fronta.cz ,Wikipedie, kniha Český fašismus od Milana Nakonečného – vřele doporučuji, kniha obsahuje  velké množství historických informací a autor odvedl opravdu mravenčí badatelskou práci !

Blaho vlasti budiž nejvyšším zákonem –  členský odznak (14,7x 23,9 mm)

sympatizační odznáček NOF (5,3 x 14,7 mm)

sympatizační odznáček NOF (9,3 x 26 mm)

SJEZD .N.O.F.  ML. BOLESLAV 1927 (26,1x 37,8 mm)Pamětní odznak na celofašistický sjezd v Mladé Boleslavi. Den před tímto sjezdem, který se konal pod heslem „Bratři a sestry na stráž!“ na Výstavišti v Mladé Boleslavi , se ve městě konala řada kulturních pořadů. Sjezdu se účastnilo 84 zástupců místních organizací „jednot“ NOF z Čech, 39 z Moravy a 20 ze Slovenska. První den sjezdu prošel městem průvod asi 1600 fašistů z části uniformovaných, v čele se třemi generály, Gajdou a dalšími dvěma generály ve výslužbě, přesvědčenými fašisty. Průvodu asistovalo 200 policistů a četníků. Následného shromáždění se zůčastnilo asi 2000 – 3000 osob. Hlavním řečníkem byl Gajda.
Zdroj :kniha Český fašismus od Milana Nakonečného.

 

Členská průkazka NOF

ošití NOF (55 x 82 mm)

 

Tiskoviny krajské rady Národní obce Fašistické pro župu Hradec Králové

Národní tábor fašistický (NTF)Vznikl spojením místních skupin NOF, které nesouhlasily s Gajdovou výzvou o vstupu NOF do Národního souručenství, byly to zejména skupiny z Prahy, jižních Čechch,  Brna a Moravské Ostravy)

I. VELKÁ RADA V BRNĚ NTF (33 x 39 mm)

Odborové sdružení hudebníků pro Čechy a Moravu

21,1mm

členská legitimace spolku Odborového sdružení hudebníků pro Čechy a Moravu :

Strana Národní Jednoty

Strana vytvořená v listopadu roku 1938 sloučením všech dosavadních českých stran mimo sociálně demokratické strany a KSČ. Vedoucí roli v ní hráli představitelé bývalé agrární strany v čele s R. Beranem. Strana národní jednoty byla nositelkou fašizačních tendencí  a politiky úzké spolupráce Československa s nacistickým Německem. Po 15.3.1939 byla rozpuštěna a stala se základem protektorátního Národního souručenství.

Členský průkaz Strany národní jednoty pro rok 1939 :

Provolání strany a přihláška z roku 1938:

Odnoží Strany národní jednoty  byla Mladá národní jednota

(10 x 20,2 mm) členský odznak

Národní sjednocení (NS) , Mladé národní sjednocení (MNS)

Národní sjednocení stejně jako její odnož Mladé národní sjednocení byla nacionálně orientovaná politická strana založena  27. října 1934 sloučením Československé národní demokracie, Národní ligy a Národní fronty. Předsedou strany byl až do své smrti Karel Kramář, místopředsedy Jiří Stříbrný a František Mareš. Ve volbách v roce 1935 strana získala pouze 5,5 % odevzdaných hlasů a 17 mandátů v Poslanecké sněmovně Národního shromáždění a něco vyšší procentuální zisk a 9 mandátů ve volbách do Senátu. Strana se důrazně stavěla proti volbě Edvarda Beneše prezidentem republiky v roce 1935 a na tomto svém stanovisku, na rozdíl od jiných stran tzv. Prosincového bloku, setrvala až do samotného hlasování. Postupem začali lidé okolo Jiřího Stříbrného vystupovat víceméně samostatně. Po Mnichovském diktátu se strana stala součástí Strany národní jednoty.  Zdroj : Wikipedie

členský odznak (11,4mm)

Krajský sjezd Národního Sjednocení v Náchodě 5.9. 1937 (28,2 x 39,3 mm)

II. Říšský sraz MNS 5.-6.3. 1938 (22,6 x 36 mm)

Krajský sjezd Ml.Nár.Sjed. v Poličce 3.-4.7. 1937 (28,2 x 39,5 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimace člena na ustanovujícím shromáždění Národního sjednocení pro Velkou Prahu v březnu 1937

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha