Čestná a pamětní ocenění 1914-18

Německá čestná a pamětní medaile války 1914-18 německé čestné legie  (Deutsche Ehrendenkmünze des Weltkrieges der Deutschen Ehrenlegion)

Medaile byla navržena na podzim roku 1917,  udělována však  byla až po vzniku „Řádové rady německé čestné legie“ (Der Ordensrat der Deutschen Ehrenlegion) roku 1921.  Zájemci po zaplacení poplatku obdrželi vlastní medaili spolu s barevným udílecím dekretem a pokud měli zájem, mohli se stát členy „Německé čestné legie“ (Deutsche Ehrenlegion). Tato veteránská organizace se dělila na „Rytířské skupiny“ (Ritterschaften) a její členové se mohli nazývat „Rytíři německé čestné legie“ (Ritter der Deutschen Ehrenlegion). V roce 1934 byla veškerá neoficiální pamětní vyznamenání na světovou válku nahrazena Čestným pamětním křížem na válku 1914 – 1918 a Německá čestná legie byla rozpuštěna. Její členové přešli do oficiálního Německého říšského svazu veteránů – svazu Kyffhäusser (DRKB – Deutscher Reichskriegerbund- Kyffhäuserbund). Medaile byla určena pro frontové bojovníky (se sponou  na stuze) a nebojovníky (bez spony).

Čestný kříž světové války 1914-1918 (Weltkriegs-Ehrenkreuz)

Čestný kříž 1. světové války. Založil 13.7.1934 Paul von Hindenburg, medaile vznikla jako projev úcty k frontovým vojákům a obětem účastníků války. Vyznamenání bylo navrženo německým výtvarníkem Eugenem Godetem. Byl udělován ve třech kategoriích – pro frontové vojáky s meči (uděleno 6 202 000 ks),  pro účastníky války bez mečů (1 120 000) a pro pozůstalé . Materiál byl ze slitiny barevného kovu, bronzu nebo železa. Pro nošení na civilním oděvu existovalo nespočetné množství různých miniatur o rozměrech od 9 do 20 mm. Miniatury mohly být upevněny na jehle, na řetízku pro nošení k večernímu oděvu, mohly být připevněny na motýlkové stužce určené pro nošení v knoflíkové dírce klopy apod.

Čestný kříž frontového bojovníka, miniatura v kombibaci s odznakem za zranění 9mm

Čestný kříž frontového bojovníka na trojúhelníkové stuze rakouského typu. Miniatura v kombinaci EK a odznaku za zranění v černém 9mm

Čestný kříž pro účastníka války

Čestný kříž pro vdovy a rodiče padlých frontových bojovníků

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha