Civilní ocenění

Čestný kříž německé matky (Ehrenkreuz der deutschen Mutter)

Založen 16.12. 1938 NSDAP, udělován byl ve třech stupních podle počtu narozených dětí. Kromě počtu narozených dětí byla důležitá i rasová čistota a bezúhonost.
bronzový stupeň – 4 a více dětí
stříbrný stupeň – 6 a více dětí
zlatý stupeň    – 8 a více dětí
Kříž se nosil pouze při státních svátcích. Ke každodenímu nošení byla určena miniatura.
Délka stuhy nebyla předepsána a ženy si je upravovaly podle potřeby.

bronzový stupeň

miniatura bronzového stupně

stříbrný stupeň

miniatura stříbrného stupně

zlatý stupeň

miniatura zlatého stupně (bohužel, střed byl opravován..)

etue zlatého stupňe
Medaile za věrné služby v hospodářskémsektoru (Medaille Truedienst Ehrenzeichen)

založena 30.1.1938 A. Hitlerem.Toto ocenění bylo určeno pro úředníky, dělníky, vojáky,  pracovníky pracovní služby, policejní úředníky a aktivní vojáky. Bylo udělováno vetřech třídách a to : za 25 let, 40 let a 50 let práce v civilním státním sektoru.Medaile byly vyrobeny z postříbřeného a pozlaceného tombaku. Nosila se pouze při slavnostních příležitostech.
Udílení bylo ukončeno 19.12.1944.

medaile za 25 let služby

medaile za 40 let služby

medaile za 50 let služby

miniatury

 

Medaile za dlouholeté služby v NSDAP (Dienstauszeichen der NSDAP)

Ocenění bylo založeno 4.2.1939 A. Hitlerem jako poděkování členům za příkladnou dlouholetou práci v NSDAP .Udělováno bylo ve třech stupních : 1.stupeň za 10 let služby, 2.stupeň za 15 let a 3. za 25 let služby.

1.stupeň v bronzu

 

Medaile za dlouholeté služby v RAD (Dienstauszeichnung für den Reichsarbeitsdienst)

Založeno 30.1.1938 A.Hitlerem, jako ocenění za dlouholetou službu v Říšské pracovní službě. Udělováno bylo ve čtyřech stupních : 1.stupeň za 25 let služby, 2.stupeň za 18let, 3. za 12 let služby a 4.stupeň za 4 roky.

4.stupeň za 4 roky

 

Pamětní medaile na 1.říjen 1938 ( Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938)

Pamětní medailena zabrání Sudet. Vznik 18. října1938, stužka v sudetských barvách. Udíleno účastníkům kteří se podíleli na odtržení Sudet. Po 15.březnu 1939 byla udělována těž účastníkům okupace. Ti, kdo se účastnili jak odtržení Sudet, tak i následující okupace obdrželi sponu s motivem pražského hradu (Spange Prager Burg). Celkem uděleno 1 162 617 pamětních medailí a 134 563 spon. Medaile nebyly značeny výrobcem.

miniatura na náprsní stužku


Pamětní medaile na 13.březen 1938 ( Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 )
Medaille zur Erinnerung an den13. März 1938, pamětní medaile na anšlus Rakouska 13. březen 1938. Založena 1.5. 1938  A.Hitlerem. Návrh medaile – Richard Klein. Udělována byla Rakušanům, kterí se přímo podíleli na anexi, rakouským členům NSDAP, příslušníkům Wehrmachtu, SS a státním úředníkům přímo se podílejících na obsazení. Materiál – mosaz, nebo slitina tombaku a bronzu, postříbřeno. Uděleno celkem 318 689 kusů.

 

další stránka


© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha