Sportovní ocenění

Sportovní odznak SA (SA Wehrabzeichen)

Sportovní odznak SA, založen 28.11. A.Hitlerem . Obnoven byl 15.2.1935 a 19.1.1939 byl přejmenován na Branný odznak.
Známy jsou 4 typy :
Typ 1 – 1933-34 reverz : „Eigentum d.Chefs d. Ausbildungswesens“
Typ 2 – 1935-39 reverz : „Eigentum D.S.A. Sportabz. Hauptstelle“
Typ 3 – 1939-44 reverz : „Eigentum der Obersten S.H. Führung“
Typ 4 – 1943-45 reverz : RZM-kod M 1 výrobce a výrobní číslo ( Sonderstufe )
Udělován ve zlatě, stříbru a bronzu. Od 18.3.1937 byly zavedeny opětovné zkoušky. Pro bronzový a stříbrný stupeň platilo opakování cvičení a zkoušek v pěti po sobě jdoucích letech, nebo majitel musel být v čase první zkoušky starší  35 let. Pro zlatý stupeň platilo opakování v šesti po sobě jdoucích letech, nebo věk v období první zkoušky nad 40 let. Podmínkou bylo členství v SA, doporučení instruktorem, lékařské doporučení, školení a test sportovních výkonů. Cvičební disciplíny u zkoušek byly rozděleny do třech skupin, které byly hodnoceny :
1.skupina – běh na 100m, skok do dálky, hod kladivem a běh na 3000m.
2.skupina – pochod s plnou polní na 25km, střelba z malorážky, hod granátem na cíl, běh přes překážky, plavání  nebo jízda na kole, základy první pomoci.
3.skupina – sport v terénu, pozorování a orientace v terénu, maskování, hlásná služba.
Hodnocení se provádělo formou bodů. Součástí byl průkaz, ve kterém se výkony zaznamenávaly. Přesný počet udělení není znám, odhad je cca 5 milionů. Podle německého zákona z 26.7. 1957 je  nošení odznaku povoleno bez jakéhokoliv omezení. Zvláštní formou byl odznak  vodního sportu a odznak pro válečné invalidy.

odznak druhého typu v bronzu, foto nositele…


Říšský sportovní odznak (Deutsches Reichssportabzeichen)

Odznak se udělovaj již  od roku 1912 organizací DRA (Deutscher Reichsausschuss für Leibesübungen) – Říšský výbor pro tělocvik – roku 1930 řídil 38 tělocvičných a sportovních svazů s více jak 7 milióny členy, jehož důležitou složkou byl Deutsche Turnerschaft. Představitelé DT měli velký vliv na činnost DRA. DRA v letech výmarské republiky (1918 – 1933) organizovala tzv. Německé bojové hry (Deutsche Kampfspiele, konaly se v r. 1922, 1926, 1930 a 1934), které měly výrazně nacionalistický a militaristický charakter.  Měly být výrazem německé jednoty, tělesné síly a zdatnosti německé mládeže. Turnfest r. 1933 již měl i charakter nacionálně socialistický. Roku 1935 se Deutsche Turnerschaft začlenil jako odbor 1 do nové fašistické organizace  Německý říšský svaz pro tělesná cvičení (Deutschen Reiehsbund für Leibesubungen, DRL), která vystřídala r. 1934 v roce 1933 zrušený DRA. V roce 1933 byl Říšským sportovním vůdcem jmenován nacista Hans von Tschammer und Osten, který přikročil k reorganizaci německé tělovýchovy a sportu. Roku 1934 byl zaveden také sportovní odznak o třech stupních – zlatý, stříbrný a bronzový, který musel plnit každý muž ve věku 18 – 35 let. Jako podmínka pro získání bronzového stupně bylo třeba ukončit sportovně brannou školu a roční školu terénního sportu a splnit limity základních disciplín (běh, skoky, vrhy, hody, střelba, plavání, pochod na 25 km atd.)
Roku 1937 uspořádal DRL a Říšský sportovní úřad první Nacionálně socialistické bojové hry při sjezdu nacistické strany v Norimberku. Roku 1938 byla ve Vratislavi uspořádána Německá turnérská a sportovní slavnost, která se stala obrovskou manifestací nacismu a provokací proti ČSR, když po boku Hitlera vystoupil na slavnosti i Konrád Henlein. Koncem roku byl proces přeměn v organizaci německé TVS dovršen přeměnou DRL na Nacionálně socialistický říšský svaz pro tělesná cvičení (Nationalsocialistischen Reichsbund fur Leibestibungen, NSRL) s novou krajskou a okresní strukturou podléhající přímo organizačnímu a ideovému vlivu NSDAP. Od 1.1.1946 byla zastavena činnost bývalých německých „sportovních, militaristických a paramilitaristických atletických organizací (klubů, spolků, ústavů a jiných organizací)“.

Sportovní odznak DRL v bronzu                                                                                                          nášivka na sportovní oděv

minatura DRL v bronzu

Sportovní odznak pro mládež – RJA Reichsjugend Sportabzeichen für Jungen

 

Sportovní ocenění místního významu

 

Medaile za 10let věrného členství turnerského spolku „Frisch Frei“  – Für 10.jähr. Treue T.V.Frisch Frei Buchholz 1940

Ocenění za 1. místo na župních jubilejních sportovních hrách ve Vaihingenu – GAUOFF.JUBIL.WETTKÄMPFE 1.SIEGER 3K.J.B. SPARTANIA VAIHINGEN A/F 30.AUG.1936

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha