Armádní ocenění

Železný kříž 1939 (Eisernes Kreuz 1939)

Nařízení o obnovení Železného kříže :

„Poté, co jsem se rozhodl povolat německý národ do zbraně  na obranu proti hrozícím útokům, obnovil jsem, pamětliv hrdinských bojů, v nichž němečtí synové obstáli v dřívějších válkách na obranu vlasti, řád Železného kříže“

článek 1 – Železný kříž bude udělován v následujících stupních a pořadí :

 • Železný kříž 2. třídy
 • Železný kříž 1. třídy
 • Rytířský kříž Železného kříže
 • Velkokříž Železného kříže

článek 2 – Železný kříž bude udělován výlučně za příkladnou udatnost před nepřítelem a vynikající zásluhy ve vedení vojsk. Udělení vyšší třídy je vždy podmíněno získáním třídy předcházející.

článek 3 – Udělení Velkokříže se vyhrazuje poouze činům, které rozhodným způsobem ovlivní průběh války.

článek 4 – Železné kříže 1. a 2. třídy jsou shodné co do velikosti a provedení, s tím, že na přední straně je vyveden hákový kříž a letopočet 1939. 2. třída bude nešena na černo-bílo-červené stuze v knoflíkové dírce, nebo na přezce, 1. třída na levé straně hrudi. Rytířský kříž je provedením větší než než Železný kříž 1. třídy a nosí se na krku s černo-bílo-červenou stuhou. Velkokříž je přibližně dvakrát větší než kříž 1. stupně, na místo stříbrného lemování má zlaté a nosí se na krku se širokou černo-bílo-červenou stuhou.

článek 5 – Je-li oceněný již držiltelem jedné, či obou tříd Železného kříže světové války, obdrží na místo Železného kříže 1939 stříbrný odznak s výsostným znakem a letopočtem 1939 k Železnému kříži světové války. Odznak k Železnému kříži 2. třídy se nosí na stuze, k Železnému kříži 1. třídy nasazen nad křížem.

článek 6 – Vyznamenaný obdrží udělovací listinu.

článek 7 – V případě úmrtí, náleží Železný kříž pozůstalým.

článek 8 – Prováděcí ustanovení vydá náčelník vrchního velení branné moci za souhlasu státního ministra a přecedy kanceláře presidia.

A.Hitler Berlin 1.9.1939

Články 1 a 4 byly následně změněny. Na internetu je mnoho článků k této tématice. Nejzdařilejší najdete zde : http://www.warcross.cz/wordpress/?p=2364

Železný kříž 2. třídy značen  025 – Arbeitsgemeinschaft der Graveur-, Gold- und Silberschemiedeinnungen , uděleno bylo cca 2 300 000 kusů

soubor miniatur EK1, EK2 a odznaku za zranění v černém 9mm

Medaile za zimní tažení na východ 1941-1942 (Medaille Winterschlacht im Osten 1941-1942)

Založena 26.6. 1942 A. Hitlerem, výtvarný návrh medaile Ernst Krause. Doba v níž byla udělována 15.11. 1941 – 15.4. 1942. Později termín prodloužen do 15.10. 1944.

Podmínky pro udělení :

- zranění nebo omrzlinu, za které už byl získán odznak za zranění

- nepřerušené nasazení nejméně po dobu šedesáti dnů (bez nutnosti účastnit se přímo bojů)

- alespoň 14-denní nasazení v boji

Materiál černěný a stříbřený zinek, od září 1944 již bez černění a stříbření.

Během války bylo uděleno cca 3 000 000 kusů.

medaile značena 107 – výrobce – Carl Wild Hamburg


Medaile pro veterány podle německého zákona z 26.7. 1957 bez hákového kříže

 

Válečný záslužný kříž (Kriegsverdienstkreuz)

Nařízení o zavedení Válečného záslužného kříže :  „Jakožto znamení uznání za výkony v nám vnucené válce, které nemohou dojít ocenění Železným křížem, zřizuji řád Válečného záslužného kříže“

článek 1 – Válečný záslužný kříž bude udělován v následujících stupních :Válečný záslužný kříž 2. třídy, Válečný záslužný kříž 1. třídy, Rytířský kříž Válečného záslužného kříže. Udělován je s meči, nebo bez mečů. Dále bude udělována Válečná medaile za zásluhy.

článek 2 – Řád má tvar osmicípého kříže v jehož kruhovém středu je umístěn hákový kříž s dubovým věncem. Rub nese letopočet 1939. 1. třída je ve stříbrném a 2.třída v bronzovém provedení. Rytířský kříž Válečného záslužného kříže je stříbrný a větší než 1. či 2. třída Válečného záslužného kříže. Válečná záslužná medaile je bronzová a nese na líci motiv Válečného záslužného kříže. Na rubu je vyveden nápis Za válečné zásluhy 1939.

článek 3 – Válečný záslužný kříž s meči bude udělován za jedinečné výkony při nasazení za činnosti nepřátelských zbraní, nebo za jedinečné výkony při vedení války. Válečný záslužný kříž bez mečů bude udělován jako ocenění za příkladné plnění bojových úkolů bez činnosti nepřátelských zbraní.

článek 4 – Udělení Válečného záslužného kříže s meči vylučuje udělení odpovídajícího Válečného záslužného kříže bez mečů. Pokud je Válečný záslužný kříž s meči udělen po obdržení Válečného záslužného kříže bez mečů, je potřeba variantu bez mečů odložit. Tato zůstává stále v držení oceněného.

Kvalitní článek o tomto ocenění najdete na :http://www.warcross.cz

Válečný záslužný kříž 2. třídy s meči (uděleno cca 6 000 000 kusů)


Válečný záslužný kříž 2. třídy bez mečů s udílcím sáčkem (uděleno cca 2 000 000 kusů)

Válečná záslužná medaile (uděleno cca 4 000 000 kusů)


Pamětní medaile italsko-německého tažení v Africe (Medaille fur den italienisch-deutschen Feldzug in Afrika)

Zavedl roku 1942 Benito Mussolini jako společné vyznamení pro německou i italskou armádu. Udělována ve dvou třídách – v bronzu a ve stříbře.  Medaili navrhl italský grafik De Marchis. V Itálii bylo nošení této medaile zakázáno 29.3. 1944 . Medaile se vyráběly jak v Itálii, tak i v Německu.

Pamětní medaile v bronzu

 

Medaile za věrnou službu ve Wehrmachtu (Medaille True Dienste in der Wehrmacht)

Ocenění bylo zavedeno výnosem říšského kancléře A. Hitlera ze dne 16.13. 1936 na počest výročí Wehrmachtu. Grafické zpracování medaile provedl profesor Robert Klein. Na modré stuze byla umístěna miniatura brané moci – pzemní vojsko, námořnictvo, letectvo. Dekorace se uděloval do konce války a to v pěti stupních :

 • 1. třída za 40 odsloužených let
 • 2. třída za 25 odsloužených let
 • 3. třída za 18 odsloužených let
 • 4.třída za 12 odsloužených let
 • 5.třída za 4 odsloužené roky

5.třída za 4 odsloužené roky

4.třída za 12 odsloužených let


3. třída za 18 odsloužených let

Vyznamenání za statečnost pro příslušníky východních národů (Tapferkeits und Verdienstauszeichnung für Angehörige der Ostvölker)

Dekorace byla ustanovena 14.4ervence 1942 výnosem A.Hitlera, předpokladem pro udělení byla příkladná statečnost v boji proti nepříteli příslušníkům z východních národů. Vyznamenání za statečnost 2.třídy se udělovalo pouze v případě, že již byl udělen Železný kříž 1939 2. třídy , to samé platilo u první třídy. Výnosem ze 14.února byl oceňování doplněno o udělení i v případě předchozího udělení Záslužného kříže s meči i bez mečů 1 i 2.třídy. Dekoraci navrhl berlínský grafik Elmar Lang a vyráběna byla ze zinku.

Vyznamenání za statečnost pro příslušníky východních národů bez mečů se udělovalo ve dvou třídách : 

 • 1.třída ve stříbře bez mečů se sponou , dále ve zlatě ve tvaru spony
 • 2.třída v bronzu,stříbře a zlatě bez mečů, na stuze.

Vyznamenání za statečnost pro příslušníky východních národů s meči se udělovalo ve dvou třídách :

 • 1.třída ve stříbře a zlatě s meči, ve tvaru spony
 • 2.třída v bronzu, stříbře a zlatě bez mečů, na stuze.

2.třída ve stříbře s meči

 


 

 


 


© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha