Bojová ocenění

Odznak za zranění (Verwundetenabzeichen)

Historie tohot odznaku sahá až do roku 1918 kdy byl 3.3. ustanoven Vilémem II. Obnoven A. Hitlerem 1.9. 1939.

Udělován byl ve třech stupních :

1- ve zlatém provedení za pět a více zranění během války – uděleno cca 500000 kusů

2- ve stříbrném provedení za tři ačtyři zranění během války – uděleno cca 1 000 000kusů

3- v černém provedení za jedno nebo dvě zranění – uděleno cca 2 500 000 kusů

Imperiální odznak za zranění „v černém“ prořezaná varianta s miniaturou 16 mm

Imperiální odznak za zranění „v černém“ plná varianta s miniaturou 12mm a 16mm


Dekret o udělení imperiálního odznaku za zranění “ v černém“

Odznak za zranění „v černém“, výrobce 107 Carl Wild-Hamburg s miniaturou 16 mm

Odznak za zranění „ve stříbře“, výrobce 100 Rudolf Wächtler & Lange-Mittweida

Odznak za zranění „ve zlatě“, výrobce 30 – Hauptmünzamt Wien

Odznak za zranění „v černém“ – podle německého zákona z 26.7. 1957 bez hákového kříže, určen pro veterány, miniatura 16mm

Všeobecný útočný odznak (Allgemeines Sturmazeichen)

Založen výnosem A. Hitlera 1.6. 1940. Odznak navrhl výtvarník Ernst Peekhaus. Tento odznak byl určen vojákům i důstojníkům kteří se zúčastnili bojových opercí, ale nebojovali trvale v přední linii. Většinou byl udělován dělostřelcům, protitankovým jednotkám a lékařům. Jednou z podmínek pro udělení byla účast na třech útočných nebo obraných akcí armády během tří rozdílných dní,nebo zranění při bojových operací. 22.6. 1943 A. Hitler zavedl další 4 stupně odznaku a to podle počtu bojových akcí jejichž počet je na odznaku zvýrazněn číslovkou 25, 50, 75 a 100. Odznak se nosil na levé náprsní kapse. Během války bylo uděleno cca 460 000 kusů.

neznačený, výrobce – Mayer Bernhard Heinrich

Útočný pěchotní odznak (Infanterie-Sturmabzeichen)

Založen 20.12. 1939 A. Hitlerem. Udělován za prokázanou statečnost a hrdinství v poli proti nepříteli. Od června 1940 udílen ve dvou stupních. Podmínky pro udílení byly pro oba stupně stejné :

- tři útoky v první linii ve třech rozdílných dnech

- třikrát úspěšné odražení nepřítele v přímém boji

- opakované průzkumy v týlu nepřítele

Ve stříbře – pouze pro vojáky, důstojníky a podůstojníky oddílů pěchoty a horských střelců

V bronzu – pro vojáky, důstojníky a poddůstojníky motorizovaných bojových jednotek, později i jednotky protiletadlové obrany při akcích podporujících pěchotu. Dále i příslušníci Policie a bezpečnostních jednotek.

Odznak se vyráběl v dutém, masivním provedení, nebo lisováním. Materiál bronz, zinek a barevný kov.

Uděleno cca 941 000 kusů.)

 

Útočný odznak “ ve stříbře „, výrobce E.Ferdinand Wiedmann – Frankfurt am Main

Útočný odznak “ v bronzu“ , neznačený, výrobce C.E. Juncker-Berlin

mimiatura 16mm

Střelecké šňůry Wehrmachtu (Schützenschnure Wehrmacht)

Střelecké šňůry Wehrmachtu 1. vzor měly 12 výkonostních tříd, které se rozlyšovaly počtem zavěšených nábojů, nebo žaludů na šňůrách, 1. třída byla bez žaludů. Udělováno od ledna 1939 elitním střelcům Wehrmachtu za střelecké úspěchy v boji. Od února 1941 byl tento vzor nahrazen druhým modelem.

 

První model první třída

 

 

 

 

 

 

 

Bojový odznak protiletadlového dělostřelectva Luftwaffe (Flakkamfabzeichen der Luftwaffe)

Založen 10.1. 1941 na návrh H. Goringa, udělován byl vojákům, poddůstojníkům a důstojníkům Luftwaffe. Odznak navrhl výtvarník Ernst Wilhelm Peekhaus a vyráběl se ze zinku nebo barevných kovů. K udělení musela baterie získat 20 bodů udělovaných podle stupnice :

- jeden bod za zpozorované nepřátelské letadlo za pomocí přístrojů

- dva body za sestřelení nepřátelského letadla v součinosti s jinou baterií

- čtyři body za samostatný sestřel

- odznak mohli získat vojáci kteří v průběhu boje prokázali mimořádnou odvahu,

nebo byli raněni.

- velitelé baterií odznak získali, jestliže polovina obsluhy zíkala již 20 bodů

- za trojnásobné zničení tanků, bunkrů nebo námořních cílů

Celkem uděleno cca 13 600 kusů

miniatura 16 mm

Tankový bojový oznak (Panzerkampfabzeichen)

Zaveden na návrh generála Waltera von Brauchitsche výnosem A.Hitlera dne 20.12. 1939 – určen pro posádky tanků a obrněných jednotek. Dalším výnosem ze dne 1.6. 1940 byl založen Tankový bojový odznak v bronzu, určený příslušníkům tankových divizí a to motostřeleckým jednotkám, opravárenskému a zdravotnickému personálu působícímu v předních linií. Návrh odznaku zpracoval grafik Wilhelm Ernst Peekhaus. Uděloval se za prokázanou odvahu při třech útočných nebo obraných akcí během tří dnů. Mohl být udělen i za zranění v boji. Počet udělení ve stříbře : 12600 kusů, v bronzu 22000 kusů .Dalším výnosem ze dne 22.6. 1943 byly vytvořeny další 4 stupně – 25, 50, 75, 100 , příčemž číslovka uváděla počet úspěšných bojových akcí.

Tankový odznak “ v bronzu “ , výrobce E.Ferdinand Wiedmann – Frankfurt am Main

Tankový odznak “ ve stříbře “ , výrobce Herman Aurich

Válečný odznak pro posádky minolovek, stíhače ponorek a zabezpečovací svazy (Kriegsabzeichen fur Minensuch-U-Boot-jagd-und Sicherungsverbande)

E. Reader zařadil toto vyznamenání 31.10. 1940 mezi vyznamenání německé armády. Návrh odznaku zpracoval grafik Paul Casberg. Podmínkou k udělení odznaku bylo kromě svědomitého plňení bojových úkolů absolvování šedesátidenní bojové plavby, účast v nejméně deseti přímých bojových akcí proti nepříteli. V případě ochrané plavby na podporu konvojů stačilo 20 dní. Odznak se nosil na levé horní části uniformy. Celkem uděleno cca 4 300 kusů těchto odznaků. 

 

 


 

 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha