TN (Technische Nothilfe)

Organizace vznikla již v září 1919 jako nástroj k udržení základních veřejných služeb v období stávek a nepokojů. Později byla využívána jako záloha pro případ živelnýmch, či technických katastrof. V roce 1933 prošla celkovou reorganizací . V roce 1937 organizace přešla pod přímé řízení Pořádkové policie (Ordnungspolizei), důraz byl kladen na protivdušnou a protiplynovou obranu. Během války pomáhala s odstraňováním následků bombardování, na důležitých komunikačních, průmyslových zařízení (opravy hrází, přehrad, elektráren a pod.). Jednotky které působily ve frontovém pásmu se označovaly „Technische Nothilfe Kommando“.

členský odznak 1. provedení (18,9 mm)

členský odznak 3. provedení 21,6 mm)

prozatimní průkaz člena NT – Gross Meseritsch – Velké Meziříčí

knoflík uniformy, výrobce F.A. Assmann & Söhne-Lüdenscheid (22 mm)

 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha