Protektorát – dokumenty

Služební průkaz a povolenka – muniční sklad v Pavlovicích (Slezsko)

Služební průkaz člena protiletecké obrany průmyslových zařízení, konkrétně „Severní dráhy“ v Děčíně,  držitel tohoto průkazu byl určen  jako obsluha protileteckého alarmu

Potvrzení o školení Reichsluftschutzbund (Orstgruppe Gablonz Neisse) 1943

Průkazka člena Luftschutz-Kommando Neuenburg – Nymburk, člen požární čety 1944

Policejní přihláška……. :

Legitimace a rybářský lístek 1.Rybářského klubu pro Žižkov a okolí z roku 1940 :

Česká myslivecká jednota  – Spolková členská legitimace pro honební rok 1942-1943 :

Členská legitimace Jednoty soukromých zaměstnanců v průmyslu a výrobních živnostech 1940-1941 :

Uhelný list pro domácnost 1943-44

Všeobecná občanská legitimace – Allgemeine Bürger legitimation :

poplatek za rozhlasový přijímač – Hohenstadt – Zábřeh na Moravě :

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha