BdDN (Bund der Deutschen Nordmährens)

Spolek zaměřený na podporu hospodářství, lidové vzdělanosti a národní činnosti v německém duchu na severní Moravě. Obdoba spolku v Čechách – Bund der Deutschen in Böhmen. Založen 1886.

Bund der Deutschen Nordmährens (18,3mm) - členský odznak

Bund der Deutschen Nordmährens (17,6mm) - členský odznak

Bund der Deutschen Nordmährens (23,3mm) - členský odznak

reklamní zálepka (26 x 32 mm)

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha