NSRB (Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund)

Vznikl v roce 1936 přejmenováním Svazu národněsocialistických německých právníků v Národněsocialistický svaz ochránců práva (NSRB Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund)

TAG DER DEUTSCHEN RECHTS 10 JAHRE NS: RECHTSWAHRER LEIPZIG 1938 (36 mm)

Hlavičkový formulář, advokátní kanceláře v Děčíně

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha