NSLB (Nationalsozialistischer Lehrerbund)

Národně socialistický učitelský svaz, organizace  podřízena plně vlivu NSDAP s členstvem od pěstounek v jeslích, učitelek mateřských školek, přes učitelstvo a profesorstvo až po profesory vysokých škol

N.S.L.B  I.REICHSTAGUNG FRANKFURT A.M. 3.-5. ERNTING 1934 (35,4 mm)

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha