Moje kutění

Kromě hromadědí odznaků a nejrůznorodějších militárií je mým druhým největším koněm práce se dřevem.

Pár ukázek :

– oprava ovládací klapky harmonia a výroba další klapky

- výroba laviček do zámeckého parku

výroba paravanu pro historické fotografie, které budou umístěny mezi dvěma skly, rámečky ze zadní strany jsou osazeny šroubky

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha