Po odsunu….

Stížnost novousedlíka k místním poměrům z roku 1951, adresována Místnímu národnímy výboru v Lobendavě…..

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha