Po odsunu….

Stížnost novousedlíka k místním poměrům z roku 1951, adresována Místnímu národnímy výboru v Lobendavě…..

© 2015 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha