DNSAP (Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei)

DNSAP (Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei) , strana vznikla v  Trutnově (Trautenau) 15. srpna 1904. Přívlastek sozialistisch měl zdůraznit programatické odlišení od občanských nacionálních stran. Zaměření DNSAP bylo jednoznačně velkoněmecké. Dalšími bojovými hesly byl antiklerikalismus, antifeudalismus, antiliberalismus, antimarxismus, antisemitismus a rasistický antislavismus. DNSAP předešla svým založením a programem Hitlerovu říšskou NSDAP, s níž měla mnoho společných cílů. Do prvních československých parlamentárních voleb v dubnu 1920 vytvořila DNSAP volební společenství (Deutsche Wählergemeinschaft) s Deutsche Nationalpartei (DNP), se kterou získala 5,3 %. V listopadových volbách 1925 klesl počet jejích hlasů na 3,4 %.  Strana byla zakázána roku 1933 . Po zákazu došlo k přeskupení  na Sudetendeutsche Heimatfront (SHF) – která byla základnou pro vznik Henleinovy Sudetendeutsche Partei (SdP) . Zdroj : cs-magazin

Erinnerung an das Bezirks-Arbeiterfest der deutschen National-sozialist. Arbeiterpartei in Graupen 22.August  1920 (33,5 x 52mm) – Akce strany v Krupce roku 1920

 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha