DSAP (Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik)

tzv. německo-česká sociální demokracie, byla sociálně demokratická strana československých Němců v období První republiky. Strana byla založena roku 1919 v Teplicích. V prvních parlamentních volbách roku 1920 obdržela DSAP téměř 590 000 hlasů, což činilo přes 43,5 % německých hlasů a 11,1 % všech československých hlasů a 31 mandátů. Pořádkovou službou strany byla braná organizace –  Rote Wehr ( Rudé obrany, nebo také Republikanische Wehr ), v krizovém roce 1938 stála tato polovojenská organizace na straně jednotek SOS (Stráž obrany státu). Zajímavý článek nejdete zde .

RW  KREISTREFFEN WARNSDORF 18.9.1938 (19,7x 34,9 mm) – Oblastní setkání Rote Wehr 18.9.1938 ve Warnsdorfu

 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha