Eiserne front

Eiserne front – „Železná fronta“ – vznikla jako asociace  16. Prosince 1931 na podnět Reichsbanner (Svazu republikánských účastníků války) spojením : Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB), Allgemeinen freien Angestelltenbundes (Afa-Bund), SPD  a Arbeiter Turn- und Sportbundes (ATSB). Tato aliance vznikla jako opozice Harzburgské frontě složené z pravicových stran v čele s NSDAP.

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha