VDA

VDA (Volksbund für das Deutschtum im Ausland)Organizace byla založena 15.8. 1881 advokátem z Hamburku Juliem Scharlachem. Její původní název byl Allgemeiner Deutscher Schulverein. V roce 1908 byl přejmenován na Verein für das Deutschtum im Ausland (VDA). Další přejmenování proběhlo v roce 1933 na Volksbund für das Deutschtum im Ausland . V roce 1955 byla organizace znovu obnovena  pod svým dřívějším názvem für das Verein Deutschtum im Ausland na podnět bavorského premiéra Wilhelma Hoegnera, ministra kultury Aloise Hundhammera, předsedy německé konfederace odborových svazů v Bavorsku Maxe Wönnera a průmyslníka Rudolfa Rodenstocka . Hlavní náplní organizace od doby jejího vzniku byla podpora šíření německého jazyka a kultury v zahraničí, sbírková a charitativní činnost.

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha