BDR (Bund deutscher Radfahrer)

BDR (Bund deutscher Radfahrer) – Cyklistická federace založena 17.srpna 1884 v Lipsku . Sdružovala německé , německo-rakouské a severoněmecké cyklistické spolky. V roce 1933 byla přejmenována na DRV (Deutsche Radfahrer Verband) a byla podřízena DRL (Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen). Po válce byla v roce 1948 činnost znovu obnovena.

 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha