DRL (Deutschen Reichsbund für Leibesubungen)

Německý říšský svaz pro tělesná cvičení (Deutschen Reichsbund für Leibesubungen,DRL), který vystřídal r. 1934 zrušený DRA (1933). V roce 1933 byl Říšským sportovním vůdcem jmenován nacista Hans von Tschammer und Osten, který přikročil k reorganizaci německé tělovýchovy a sportu.
Roku 1937 uspořádal DRL a Říšský sportovní úřad první Nacionálně socialistické bojové hry při sjezdu nacistické strany v Norimberku.
Roku 1938 byla ve Vratislavi uspořádána Německá turnérská a sportovní slavnost, která se stala obrovskou manifestací nacismu a provokací proti ČSR, když po boku Hitlera vystoupil na slavnosti i Konrád Henlein. Koncem roku 1938 došlo k přemněně na Nacionálněsocialistický říšský svaz pro tělesná cvičení (Nationalsocialistischen Reichsbund fur Leibestibungen, NSRL) s novou krajskou a okresní strukturou podléhající přímo organizačnímu a ideovému vlivu NSDAP. Od 1.1.1946 byla zastavena činnost bývalých německých „sportovních, militaristických a paramilitaristických atletických organizací (klubů, spolků, ústavů a jiných organizací)“.

Deutsches Turn – u. Sportfest  Breslau 1938 (41,4mm)

D.R.L.   GAU VI  MITTE GAUM . 1937  ZELA – M. 4. – 5.9.1937 R.K.S P  M.G. (30,6mm)

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha