BDM (Bund Deutscher Mädel)

Organizace pro dívky od 14 do 18 let, podřízena Hitlerjugend. Náplní byla příprava pro budoucí
„roli ženy“, ale teké učast na táborech, sportovních akcí apod…

14.-15.10.33 TAG DES DEUTSCHEN MÄDELS  KÖLN (40,6x 17,6 mm)

SPORTTAG DES BDM 1937 OBERGAU  WÜRTTEMBERG (28 x 43 mm)


© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha