BDO (Bund Deutscher Osten)

Bund Deutscher Osten (Svaz Němců východu), tato organizace vznikla roku 1933 sloučením menších vlasteneckých spolků Němců v žijících v zahraničí např.  Deutschen Ostmarkenverein „Heimatbund Ostpreußen“, der„Jungpreußischen Bewegung“ a „Reichsbund der Schlesier“ .
Programem organizace byl podpora „rasového cítění“  vlastenectví etnických Němců. V čele organizace stál Franz Ludtke a poté jeho nástupce Theodor Oberlander a plukovník SS Hermann Behrends.Podle některých
historiků BDO spolupracovala s německou výzvědnou službou (Abwehr). Později se organizace včlenila do VDA – Verrein für das Deutscht um im Ausland (Spolek pro němectví v zahraničí).

14,5x 18,4 mm

 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha