BdDiB (Bund der Deutschen in Böhmen)

Organizace vznikla jako dceřinná společnost spolku Deutscher Schulverien roku 1880, cílem bylo šíření německé literatury, vzdělávání, zakládání škol v tehdejším Rakousko-uhersku. V roce 1934 měl více jak 1300 místních skupin a 150.000 členů. Spolek zanikl anšlusem Rakouska 1938.

Bund der Deutschen in Böhmen  1894 (26,4x 26,5 mm)

Bund der Deutschen in Böhmen 1894 (18 x 23,4 mm)

Bund der Deutschen in Böhmen 1894 (17,8 x 17,9 mm)

25 Bund der Deutschen inBöhmen 1894 (23,4 mm)

Bund der Deutschen inBöhmen 1894 (20,4 mm)

Bundesfest Bodenbach 1925 (24,7 x 39,7 mm) – Spolková slavnost v Podmoklech,dnešní Děčín – Sudety

40.Bundesfest  Leitmeritz 29. Juni bis 1.Juli  1894-1934 (26,4 x 42,4 mm) – Odznak k 40.výročí založení spolku v Litoměřicích

1933 Bundesfest Gablonz a.d.N. (30,9x 41,5 mm) – putovní spolková slavnost v Jablonci n/Nisou

2. Bezirksheimatfest der Deutschen in Böhmen 1922 Zuckmantel (40 mm) – Zlaté hory

 

Bund der Deutschen inBöhmen 1894 (71,7 x 90,9 mm) – Odznak na šerpu?

(38x 57 x 19 mm) Propagační zápalky

reklamní zálepka 48 mm

Členské známky, místní skupiny Reinowitz (dnešní Rýnovice) : 

 

 

 

 

 

další stránka

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha