DFW (Deutsche Frauenwerk)

Organizace sdružující pracující řeny, byla založena 1938 a stála po boku NS-Frauenschaftu. Členská základna měla cca 1,7 milionů žen, členství bylo dobrovolné. Cílem v podstatě bylo nahrazení mužů ve výrobě, kteří  v době vypuknutí války museli nastoupit vojenskou službu.

členský odznak (30 x 31 mm)

průkazky ze Sudet :

Iserwald, Unter Maxdorf , kreisstelle Gablonz /N –  Josefův Důl, Smržovka© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha