DJ (Deutsches Jungvolk)

Organizace přímo podléhající Hitlerjugend, sdružovala mladší děti (od 10 let) obou pohlaví  Jungvolk (pro chlapce) a Jungmädel (pro dívky). Cílem této organizace bylo vychovat mládež, která by byla zcela oddána myšlenkám nacistického Německa. Chlapci zde byli utvrzováni v ideji nadřazenosti árijské rasy a silného antisemitismu. Jako základní cíl, ke kterému měl mladý člověk směřovat,  byl představován vstup do německé armády a NSDAP. Tomuto cíli byla podřízena i výchova v těchto organizacích či jejích táborech, důraz byl kladen na fyzickou připravenost, schopnost rozumět taktice a umění ovládat zbraně. Některé organizační myšlenky, které se u Hitlerjugend objevily, pocházejí z jiných organizací (např. skauting) a byly pouzeu praveny pro potřeby nacistické ideologie.

DJV (22,2mm) členský odznak

FÜR LEISTUNGEN  D.J. (23x 44,2 mm) výkonnostní odznak s udílecím číslem

FÜR LEISTUNGEN  D.J. (10,7x 20,8 mm) – miniatura

Ein Volk eine Jugend (8,4x 20,9 mm) – prvděpodobně propagační odznak

Tag der Jugend (10,7 x 14,4 mm)


 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha