DKV(Deutscher Kulturverband)

Německý kulturní svaz byl založen r.1919 v Praze a sídlil v Šimáčkově ulici 16, Praha 7.  Navazoval programově na zrušený celorakouský spolek Deutscher Schulverein. Podporoval především německé školsví a osvětovou činnost. V roce 1934 finančně podporovala 26 škol a 137 mateřských škol částkou 75.000.000 korun, v roce 1935 28 škol 135 mateřských škol, částkou 82.000.000 korun, v roce 1936 – 30 škol, 103 mateřských škol, částkou 88.000.000 korun. Počet členů se pohyboval kolem 500.000, svaz ukončil činost v roce 1938.

DKV (13mm) – členský odznak


DKV členský odznak na patce (13 mm)

DKV DEUTSCHER KINDER WEIHNACHTEN  (23,2 x 33,2 mm)

14.Hauptversammlung 1933 D.K.V B.Leipa ( 24,8 x 21,7 mm) – 14. valná hromada spolku v České Lípě

DKV (23,7 mm)

für die Deutsche Schule (26,6 mm)

18.hauptversammlung DKV 1937 (31,2 x 40,5 mm)

DKV (22,7 x 27 mm)

(28,1x 20 mm)

DKV für die deutsche Schule (26,5 x 21,7 mm)

DKV  DEUTSCHER KULTURVERBAND (70 mm) – štítek ze sbírkové pokladničky

Karlsbad Pfingsten Deutsches Kulturverbands fest 1935 (25,4 x 36,2 mm) – oslava letnic v Karlových Varech

DKV (17,8 x 19,6 mm)

DKV WEIHNACHT 1936 (31,2 x 15,8 mm)

Členská legitimace učitele z místní skupiny Reinowitz (dnešní Rýnovice)

stvrzenky o zaplacení příspěvků

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha