DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gemeinschaft)

DLRG – Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft – Německá záchranářská organizace. Založena 19.10. 1913 v Lipsku na popud tragedie z 28.7. 1912 při které  došlo k tragickému utonutí 17 lidí, pod kterými se prolomil most mezi Binzem a Rugenem na kterém čekalo 1000 osob na parník Kronprinz Wilhelm.
Organizace působí ještě v dnešní době a v 2000 místních skupinách je organizováno více jak 570000 členů. Hlavní náplní je školení první pomoci, záchrana tonoucích a ochrana životního prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDSCHEIN DLRG (21 x 13,3 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDSCHEIN DLRG (20,5 x 13 mm)

 

 

 

LEISTUNGSSCHEIN DLRG (21 x 12,3 mm)

 

 

 

GRUNDSCHEIN DLRG (22,6 x 15,5 mm)

 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha