DLV, NSFK (Deutscher Luftsport-Verband,Nationalsozialistischen Fliegerkorps)

Ihned po nástupu A. Hitlera k moci byl dosavadní Německý letecký svaz přeorganizován na Německý letecký sportovní svaz (Deutsches Luftsport Verband – DLV) s odpovídající polovojenskou organizací včetně uniforem, hodností, přehlídek, pochodňových průvodů atd., v němž kromě bezmotorového a motorového létání zaujímalo také letecké modelářství důležité a plně podporované místo. V roce 1937  nahradil tento letecký svaz : NSFK (NationalsozialistischenFliegerkorps) – polovojenská organizace školící mládež na piloty, navigátory,  parašutisty a další letecký personál . Tato organizace byla zázemím a zdrojem kádru budoucí Luftwafe. Založena již v lednu 1932.

LUFTSPORT HILFT DEUTSCHLAND (31 mm)

(30,4 x 24 mm)

INTERNATIONALES FLIEGERTREFFENKÖLN A.RHEIN 23.-24.9. 1933 (51,3x 25,6 mm) – národní setkání pilotů v Kolíně nad Rýnem 1933

Deutscher Luftsport- Verband (22 x 31 mm)

(15,1 mm)

(12,1 mm)

(15,1 mm)

1.Kurhessischer ns-Volks-Flugtag ns-Gemeinschaft Kraftfreude Kassel 21.7.35 (39,5 x 43,8 mm)


NAT.SOZ. FLUGTAG PLAUEN i.V. 26.6.32 (24,6 x 34,4 mm)

GRUPPE 8 -MITTE- NSFK GROSSFLUGTAG (32,5 x 41,6 mm)

(35,4 mm)

Das Deutsche Volk muss ein Volk von fliegern werden “ HERMANNGÖRING“ (35,8 x 29,2 mm)

 

Měsíčník NSFK z května 1944, obsahuje kromě techniky létání i články o významných osobnostech v oblasti létání. Seznam padlých a oceněných.


 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha