ATuSB (Arbeiter-Turn und Sportbund)

 

1.WESTBOHM.KREISTURFEST IN FALKENAU 3.-5/6 1922 VI.KREISVERB.D.ARB.u.SPORTVER. (37,9 x 46,5  mm) – Západočeská okresní tělocvičná slavnost v Sokolově 6. spolku pracujícího Turnerstva

SAMARITER ABTEILUNG  DES-ARB-TURN -U-SPOTR VERBAND (33,1mm)

1898 1928 26.-28. MAI 30.GRÜND.FEST D.ARB.u.SP.VER. ODRAU (28,6 x 45 mm) – 30. tělocvičná slavnost ke vzniku spolku v obci Odry

ARB.TURN:-SPORTVERB.C.S.R  1.BUNDESTURNFEST KARLSBAD 9.-11.AUG.1924 (28,6 x 38,6 mm) – 1.celosvazová tělocvičná slavnost v Karlových Varech 1924

KREIS-ARBEITERFEST PFINGSTEN 1926 TEPLITZ – SCHÖNAU (30,1 x 40,7 mm) – Oslava letnic 1926, Teplice – Šanov – Sudety

5.JÄHR. GRÜND.FEST INTERN. A.T.uS.V MISSLITZ 22.8.1926 (30,6 x 41,4 mm) –  5.Letí výročí založení mezinárodní A.T.u.S.V. Miroslaví© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha