Sozialistische Partei

PFINGSTEN SJ 1934 SCHATZLAR (16,1x 20,9 mm) – Oslava Letnic v Žacléři  1934

SJ  1936 BODENBACH (19,9x 35 mm) – Děčín Podmokly

14. U 15. AUGUST 1937 FESTTAG DER ARBEIT JÄGERNDORF (26,3x 35,3 mm) – Den práce v Krnově

Kreisjugendtag KARLSBAD PFINGSTEN 1927 (32,4mm) – oblastní oslava letnic socialistické mládeže v Karlových Varech

SJ Brüx (3 x 20mm)- Socialistická mládež Most

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha