N.J.S. – Národní jednota severočeská

Spolek na ochranu a podporu českých menšin v Sudetech. Založen 1885 .

N.J.S.   1885-1935 (24,6x 24,6 mm)

NÁRODNÍ  JEDNOTA SEVEROČESKÁ (25,1 x 25 mm)

1907 – 1937 NJS V KARLOVÝCH VARECH

40 LET NÁRODNÍ JEDNOTY PRO JZ MORAVU (28 x 29 mm)

NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ , CHODSKÉ DNI (33,1mm)

NÁRODNÍ JEDNOTA PRO JIHOZÁPADNÍ MORAVU (19,4 x 27,1mm)

Jsme ne stáži N.J. (17,1 mm)

 

propagační pohlednice :


propagační letáček, 25 let Národní jednoty severočeské :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

průkazka, platba členských poplatků, stanovy :

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha