NSRL (Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen)

Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen – Nacionálněsocialistický říšský svaz pro tělesná cvičení s krajskou a okresní strukturou podléhající přímo organizačnímu a ideovému vlivu NSDAP.  Vznikl roku 1938 přeměnou z DRL (Německý říšský tělocvičný spolek) .

NSRL (15,2x 17,7 mm) – členský odznak

Helweg-Fest der Leibesübungen GauIX. 26.-27.6.37 Bergkamen (26,3x 72,4 mm)

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha