NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt)

Založena v květnu 1933 A.Hitlerem jako Národněsocialistická organizace pro péči o blaho lidu. Po roce 1935 přidružena k NSDAP. Počet členů po roce 1938  kolem11 milionů. Hlavní náplní byla charitativní činnost, sociální a zdravotní programy, péče o mládež, podpora nezaměstnaným atd…

členský odznak (17,5 mm)

 


N.S. WOHLFAHRTSSPENDE FÜR DIE MÜTTER VERSCHICKUNG (
24,9 x 42,1 mm) – Pravděpodobně odznak z dobročinné sbírky na pomoc matkám

N.S.Volks-wohlfahrt Gau SACHSEN

členská dveřní plaketa,keramika (53,2mm)

členská dveřní plaketa,keramika (60,3mm)

členská dveřní plaketa,keramika (50,7mm)

členská dveřní plaketa,keramika (50,3mm)

 

Členská průkazka :


© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha