RAD (Reichsarbeitsdienst)

Reichsarbeitsdienst- Říšská pracovní služba – tato polovojenská organizace vznikla 26.6. 1935. Pracovní povinost se týkala zdravotně způsobilých mužů  od 18 do 25 let, služba před válkou trvala 6 měsíců. Účast žen byla do vypuknutí války dobrovolná, poté povinná. RAD byla organizována podle žup.

ARBEITS DANK  (15,2x 21,3 mm) varianta

ARBEITS DANK  (16,2x 22,5 mm) varianta

ARBEITS DANK (15,8x 22,7 mm) varianta

ARBEITS DANK  (15,2x 21,2 mm) varianta

16,3x 22 mm   varianta

16,1x 21,4 mm  varianta

17x 22,7 mm   varianta

SPORTTEFFEN R.A.D.GRUPPE222 MARBURG 1936 (35,8x 37,4 mm)

ARBEITSDIENST (50,6x 22,4 mm)

Tag Der Arb. Dienst Gau XVII (39,6 x 47,7 mm)

ARBEITSSLACHT GAU BAYR. OSTMARK (48,3 x 27 mm)© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha