RADwJ (Reichsarbeitsdienst Der Weiblichen Jugend)

Říšská pracovní služba ženské mládeže. Ženy měly ve znaku hákový kříž a pod ním dva klasy. Byl to bílý kruhový odznak, shora nápis REICHARBEITSDIENST a zdola WEIBLICHE JUGEND. Nosil se na šatech jako spínací spona pod krkem. Heslo bylo „Kde jste Vy, tam má slunce svítit“. O proti mužským táborům byly ženské tábory volnější, s otevřeným režimem. Pracovaly v zemědělství, v zahradnictví, vysazovaly lesy, pomáhaly na venkově v rodinách sedláků  byl-li muž na frontě.
Od října 1941 jim přibyl ještě další půlrok ve válečné pomocné službě Der Kriegshilfsdienst. (Například na nádražích pomáhaly raněným vojákům nastoupit a vystoupit z vlaku, podávaly občerstvení a pod.) Stím, už ale neměl RADwJ nic společného.
zdroj: wikipedie

brož na šátek (43,1x 33 mm)

brož na šátek (43,8 x 34 mm) hliník

brož na šátek pro vedoucí (43,7mm)

brož na šátek (44,7 mm)

brož pomocné služby – Der Kriegshilfsdienst (40,7 x 37,7)

© 2018 U norka Suffusion theme by Sayontan Sinha